259

Sedlandsbanki slands. ca. 1957-1994. Lot of 9 Issued Notes.

Currency:USD Category:Coins & Paper Money / Paper Money - World Currency Start Price:45.00 USD Estimated At:75.00 - 150.00 USD
Sedlandsbanki slands. ca. 1957-1994. Lot of 9 Issued Notes.
SOLD
70.00USD+ buyer's premium + applicable fees & taxes.
This item SOLD at 2021 May 26 @ 13:32UTC-4 : AST/EDT
PLEASE CONTACT US TO REGISTER FOR LIVE BIDDING OR ABSENTEE BIDDING AT:

PH: 1-201-944-4800
FAX: 1-201-839-3336
Web: www.archivesinternational.com
Email: info@archivesinternational.com

Snail Mail: Archives International Auctions
1060 Main Street, Suite 202, River Edge, NJ 07661

The auction will take place on May 26, 2021 at AIA's office located at 1060 Main St., auite #202, River Edge, NJ 07661 beginning at 11:00 AM
Icelandƒ.. ca. 1957-1994. 5, 10, 25, 50, 100, 500, and 100 KrÑnur, P-37; 43; 44a; 46a; 48a; 49a; 50a; 54; 55a, issued banknote group, VF to Unc (9).